Eesti English
Soovitame planeerimisest:

ajalehes:
"Demokraatia peab olema
planeerimise lahutamatu osa
",
Kaur Lass, "Sirp" 13.02.2015


ajakirjas:
Kaur Lass: "Ehitame üles energia-
sõltumatu Eesti", "Ehitaja" 5/2015 

 

Kasulik


Oleme kirjutanud või meist on kirjutatud mitmeid artikleid, millest võid leida endale kasulikku infot. 

Meeldivat lugemist!

Artiklid ettevõtlusest, juhtimisest ja intra-personaalsetest oskustest:

Intervjuud Kaur Lassiga:

Artiklid visioonidest, planeerimisest ja planeeringute keskkonnamõju hindamistest:


Siit leiad veel tasuta lisainfot ja linke teemadel: planeerimine ja juhtimine.