Eesti English


 

 

Kas Sa:
  • vajad, et Su ettevõtmised oleks edukad muutuvas maailmas?
  • vajad elluviidavat visiooni ja selle alusel seatud eesmärke ja tegevuskava oma meeskonnale?
  • vajad toimivat ja korrektselt koostatud planeeringut?
  • soovid, et keegi kaitseks su huve planeerimisprotsessis?
Me aitame realiseerida Sinu eesmärke koostades visioone, äriplaane ja detailplaneeringuid. Sind aidates seame me esiplaanile Sinu, kui kliendi huvid ja vajadused.

Praktika on näidanud, et head planeeringud muudavad juhtimise lihtsaks, sest need võimaldavad tegutseda teadlikult ja eesmärgipäraselt. Selleks, et planeering toimiks, peab selle koostaja praktikas teadma, mis järgneb planeeringu kehtestamisele ehk sügavuti mõistma, miks planeeringut vajatakse.

Meid eristab konkurentidest see, et me teame, mis tagab planeeringu toimivuse nii projekteerimise juhisena kui ka arendustegevuse alusdokumendina. Me teame seda, sest oleme ise oma koosatud planeeringute alusel tegelenud ka projekteerimise, kinnisvaraarenduse kui ka ehituse korraldamisega. See on midagi sellist, milles enamus planeerijaid kogemusi ei oma.

OÜ Head nime võib võtta sõna-sõnalt, sest me oleme selles, mida teeme väga head. Me pakume Eesti turul parimat planeeringute kvaliteeti ja planeeringute vaidlustamise kompetentsi. Konkurentsitult. 

Koostöös meiega jõuad Sa soovitud eesmärgini.

                                            

Self guided audio tour app image