Eesti English

 

 

Strateegiliste ja ruumiliste planeeringute koostamise nõustamine


Eestis koostatavad ruumilised planeeringud on: üleriigiline planeering, eriplaneering, maakonnaplaneering, üldplaneering ja detailplaneering.

Meie ettevõtte tegutsemise fookuseks on alates 01.07.2015 jõustunud uue planeerimisseaduse kontekstis peamiselt detailplaneeringute koostamine keerukatele ja suurtele arendusprojektidele. Kaasates meid on sinul võimalik oma käsutusse saada meie pika-ajaline ja praktiline ekspertteave planeeringute koostamisest.

Meie eesmärk on tagada planeeringute väga hea kvaliteet ja võimalikult suure tõenäosusega kehtima jäämine ka vaidluste korral.

Me aitame keeruka ja pika planeerimisprotsessi teha nii oma klientidele kui ka kohalikule omavalitsusele võimalikult lihtsaks! Saame seda teha, sest oskame ennast planeeringut koostades panna nii ettevõtja või arendaja kui ka kohaliku omavalitsuse rolli. Samuti teame kuidas mõtlevad ja talitavad reaalses praktikas riigiasutused ja planeeringute vaidlustajad. Vastavad praktilised teadmised teevad meie teenuse Eestis unikaalseks ja peamine - Sinu jaoks võimalikult stressivabaks


Nõustame:

Koostame:

  • Detailplaneeringute algatamise taotlusi (sh koostame selleks detailplaneeringu eskiise);
  • Detailplaneeringu seletuskirju ja jooniseid või nende osasid;
  • Eksperthinnanguid planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise või mittealgatamise vajalikkuse kohta;
  • Ekspertarvamusi planeeringute sisulise kvaliteedi kohta (nt enne Sinu poolt mõnelt teiselt firmalt planeeringu vastuvõtmist);
  • Vaideid, ettepanekuid ja arvamusi planeeringute (ja ka nende KSH aruannete) sisu kohta;
  • Planeeringute korraldamisega seotud otsuse eelnõusid ja lepinguid (sh aitame lahti kirjutada kaalutlusotsuseid ja kontrollida nende vormistamise korrektsust kaasates vajadusel juristi);
  • Planeeringute avalikustamise strateegiaid.
Lisaks korraldame planeerimisteemadel koolitusi ja oleme valmis tegema ettekandeid seminaridel või modeerima planeerimisteemalisi konverentse. Meie planeerimisekspert Kaur Lass on suure kogemusega lektor ja oodatud esineja paljudel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel.Kui Sa soovid end iseseisvalt ja tasuta ruumilise planeerimise teemadel koolitada, siis oled teretulnud vaatama meie kodulehel olevat planeeringualaste linkide kogu. Meil on hea meel, kui jagad seda ka sõprade ja kaastöötajatega! Samuti saad uut planeerimisalast infot jms kui lisad OÜ Head Facebook lehe sulle meeldivate lehtede hulka.