Eesti English

 

 

Visioonid, äristrateegiad ja tegevuskavad

Visioon määrab tegutsemise sihi luues ettekujutluse soovitud tulevikust. Kindla sihi olemasolu võimaldab märgata hetkes tegutsedes võimalusi, mida teised ei näe.

Visioonid saavad reaalsuseks läbi sihipärase tegutsemise. Visiooni tundmine ja järgmine lihtsustab Sul organisatsiooni juhtimist või riigi/omavalitsuse arengu suunamist.

Visioone vajavad oma tegevuse sihipärasuse tagamiseks nii ettevõtted kui ka riik.Äriplaan ja tegevuskava panevad paika selle, kuidas visioonis kirjeldatud siht saavutada ehk määravad tegutsemisstrateegia alused ja äriplaani elluviimiseks vajalikud sammud. 

Aitame Su organisatsioonile luua visiooni, strateegia ja äriplaani ning tegevuskava või neid uuendada. Aitame samuti planeerida mistahes projekti või ettevõtlusidee elluviimiseks vajalike tegevusi (idee alusel visiooni sõnastamine, äriplaani koostamine, tegevuste planeerimine, läbirääkimised, koostöö strateegiad, avalikustamise ja avalikkuse kaasamise strateegiad jms). Samuti aitame Sul leida viisi, kuidas see info viia positiivses võtmes töötajate ja koostööpartneriteni.

Organisatsiooni (firma, MTÜ, omavalitsus vms ametiasutus) missiooni ja visiooni puhul on oluline leida sõnastus, millest sellega seotud isikud saaksid võimalikult ühtemoodi aru. Edukalt on elluviidavad ennekõike need visioonid, millega inimesed soovivad end siduda ja mille elluviimises nad näevad suuremat kasu nii endale kui ka oma perele ja ühiskonnale.Meie konsultant Kaur Lass on aidanud välja töötada visioone ja tegevuskavasid nii ettevõtetele, mittetulundusühingule, omavalitsustele (nende üldplaneeringu aluseks), riigile (üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ aluseks olev ruumilise arengu visioon ja Arengufondi koostaud Kasvuvisioon) kui ka Läänemere regioonile (VASAB 2030).

Visiooni ja tegevusplaani elluviimiseks on vajalik teadlik planeerimine, sõbralik ja eeskuju näitav juhtimine ning igapäevane sihipärane tegutsemine. Aitame Sul seda saavutada -  korraldades selleks vajadusel ettevõtete või omavalitsuse sisesed koolitusi.

Koostöö meiega aitab Sul tundma õppida nii Sinus endas kui ka Sinu organisatsioonis või omavalitsuses olevat potentsiaali. Nii seda, mida head on juba olemas kui ka seda, mida Sa suudad inimesi usaldades ja targalt juhtides saavutada. Osates ennast ja organisatsiooni senisest teadlikumalt juhtida saad Sa kiireimal viisil ellu viia enda kui ka oma organisatsiooni visiooni. 

Kui soovid end iseseisvalt koolitada, siis visioonide ja strateegiate ning nende elluviimise teemadega täiendavaks tutvumiseks oled Sa teretulnud vaatama meie kodulehel olevat juhtimisalaste linkide kogu. Meil on hea meel, kui Sa jagad seda ka oma sõprade ja kaastöötajatega!