Eesti English

 

 

Koolitused

Korraldame ja viime läbi praktilise suunitlusega koolitusi:
  • Ruumilise planeerimise ja transpordi planeerimise valdkonnas;
  • Organisatsiooni missiooni ja visiooni väljatöötamiseks ning eesmärkide määratlemiseks (kaasates vajadusel organisatsiooni liikmeid, näiteks firma või riigiasutuse töötajad või MTÜ liikmed);
  • Ettevõtte arengu strateegilise planeerimise ja ettevõtte arengueesmärkide seadmise valdkonnas - koolitus juhtidele, kuidas jooksvalt teostada teadlike valikuid muutuvas väliskeskkonnas;
  • Teadliku ettevõtluse valdkonnas - kuidas hoida fookust ja leida häid lahendusi väljakutsetele ettevõtlusteekonnal ning tegutseda oma meeskonna teadliku juhina;
  • e-koolitused ettevõtetele vaimse vormi ja tegutsemise tõhususe teemadel.

Anname Sulle meeleldi kõigi eeltoodud koolitusteemade kohta täpsemat infot e-mail-i või telefoni teel. Pakume ka hea meelega välja just Sinu ja su organisatsiooni vajadusteks kohendatud koolitusprogramme. 

Kui Sa eelistad end iseseisvalt ja tasuta koolitada, siis vaata meie kodulehel olevat juhtimisalaste linkide kogu või planeeringualaste linkide kogu.

 


Intra-personaalsete oskuste, vaimse tervise ja meeskonna tõhusama toimimise teemal saate enda ettevõttele valida sobiva koolituse Conscious Initiative OÜ e-koolituste platvormil www.wellnessorbit.com (kõik koolitused on inglise keelsed). Koolitused on nt stressi ja läbipõlemise ennetamise, töötamise tõhususe, enesekohaste oskuste  jms teemadel. Koolitused on suunatud ettevõtete meeskonnatöö ja töökeskkonna heaolu tõhustamiseks.