Eesti English

 

 

Koolitused

Viime läbi praktilise suunitlusega koolitusi:
  • Ruumilise planeerimise valdkonnas;
  • Organisatsiooni missiooni ja visiooni väljatöötamiseks ning eesmärkide määratlemiseks (kaasates vajadusel organisatsiooni liikmeid, näiteks firma või riigiasutuse töötajad või MTÜ liikmed);
  • Ettevõtte arengu strateegilise planeerimise ja ettevõtte arengueesmärkide seadmise valdkonnas - koolitus juhtidele, kuidas jooksvalt teostada teadlike valikuid muutuvas väliskeskkonnas;
  • Teadliku ettevõtluse valdkonnas - kuidas hoida fookust ja leida häid lahendusi väljakutsetele ettevõtlusteekonnal ning tegutseda oma meeskonna teadliku juhina;
  • e-koolitustena ettevõtetele vaimse vormi ja tegutsemise tõhususe teemadel.

Anname Sulle meeleldi kõigi eeltoodud koolitusteemade kohta täpsemat infot e-mail-i või telefoni teel

Kui Sa eelistad end iseseisvalt ja tasuta koolitada, siis vaata meie kodulehel olevat juhtimisalaste linkide kogu või planeeringualaste linkide kogu.

 


Intra-personaalsete oskuste, vaimse tervise ja meeskonna tõhusama toimimise teemal saad oma meeskonnale valida sobiva e-koolituse www.wellnessorbit.com täisdigitaalses õppekeskkonnas. Koolitused on nt stressi ja läbipõlemise ennetamise, töötamise tõhususe, enesekohaste oskuste  jms teemadel. Koolitused on suunatud ettevõtete meeskonnatöö ja töökeskkonna heaolu tõhustamiseks.