Eesti English

 

 

Juhtimis- ja ettevõtlusalane nõustamine

Meie teadmised on Sinu kasutuses, et:   
  • aidata juhtida muutuseid;
  • viia ellu uusi ettevõtlusideesid;
  • aidata luua (uue) ettevõte tegutsemiseks sobilik tegevusstrateegia;
  • sõnastada visioon ja sellest tulenevad eesmärgid ning luua toimiv äriplaan ja tegutsemiskava Sinu organisatsioonile;
  • aidata luua eelduseid kinnisvara ja ettevõtlusalaste arendusprojektide elluviimisele läbi detailplaneeringute koostamise või projekteerimistingimuste taotlemise nõustamise​;
  • sa saaksid teadliku ettevõtluse konverentside kaudu tuua uusi ideesid oma ettevõtte töötajateni (konverentse korraldab meie sidusettevõte Conscious Initiative OÜ).
  • sa saaksid koolitada oma töötajaid tõhusamalt tegutsema ning olema paremas vaimses vormis (koolitusi pakub meie sidusettevõtte e-koolitusplatvorm Wellness Orbit).
Meie fookuseks on ettevõtte ja omavalitsuse jätkusuutlikku arengu kavandamine kiirelt muutuvas maailmas.

Teame, et maailmas on muutumatu vaid see, et kõik muutub. Pakume abi muutuste juhtimisel. 

Parim juht on teadlik juht, kellel töövahenditeks visioon, märkamine ja hetke oludes ettevõtlikult tegutsemine.Kui Sa soovid end iseseisvalt koolitada või juhtimisest täiendavalt lugeda, võid vaadata meie kodulehel olevat juhtimis- ja ettevõtlusalaste linkide kogu. Meil on hea meel, kui jagad seda ka sõprade või kaastöötajatega!