Eesti English

 

 

Juhtimis- ja ettevõtlusalane nõustamine

Meie teadmised on Sinu kasutuses, et:   
  • aidata juhtida muutuseid;
  • viia ellu uusi ettevõtlusideesid;
  • aidata luua (uue) ettevõte tegutsemiseks sobilik tegevusstateegia;
  • sõnastada visioon ja sellest tulenevad eesmärgid ning luua toimiv äriplaan ja tegutsemiskava Sinu organisatsioonile;
  • aidata luua eelduseid kinnisvara ja ettevõtlusalaste arendusprojektide elluviimisele​;
  • sa saaksid teadliku ettevõtluse konverentside kaudu tuua uusi ideesid oma organisatsiooni liikmeteni (konverentse korraldab meie sidusettevõte Conscious Initiative OÜ, mille asutajateks on meie juhatuse liikmed Kaur ja Helena Lass).
Meie fookuseks on organisatsiooni jätkusuutlikku arengu kavandamine kiirelt muutuvas maailmas. See võib hõlmata nii visiooni ja strateegilise plaani välja töötamist, tehtud plaanide elluviimiseks vajaliku koostööõhkkonna loomist kui ka igas meeskonnaliikmes oleva potentsiaali rakendamist ühise eesmärgi nimel. 

Teame, et maailmas on muutumatu vaid see, et kõik muutub. Pakume abi organisatsioonide muutmisel ja muutuste juhtimisel. 

Parim juht on teadlik juht, kellel töövahenditeks visioon, märkamine ja hetke oludes ettevõtlikult tegutsemine.Kui Sa soovid end iseseisvalt koolitada või juhtimisest täiendavalt lugeda, võid vaadata meie kodulehel olevat juhtimis- ja ettevõtlusalaste linkide kogu. Meil on hea meel, kui jagad seda ka sõprade või kaastöötajatega!