Eesti English 

 

Riigi ja regionaalplaneeringute koostamise nõustamine

Suurema maa-ala ehk regiooni planeerimine on ennekõike strateegilise planeerimise protsess, mis erineb oluliselt väikeste maa alade ruumilisest planeerimisest. Fookus on siin visioonil ja eesmärkide kokkuleppimisel väga laia osapoolte ringiga. Sellise protsessi edukus seisneb erinevate huvide tasakaalustamises ja koostöös, et leida planeeringu sõnastuse sobivus võimalikult paljudele osapooltele.

Regionaalplaneeringute koostamisel osalemiseks on meil olemas teadmised nii Euroopa planeerimise traditsioonist kui ka võimekus mõista erinevate riikide või regioonide eripärasid (sh seadusandlik ja kultuuriline kontekst). Omame kogemust nii maakonnaplaneeringute (sh teemaplaneeringud) kui ka üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ koostamise nõustamisest.

Alates 01.07.2015 ei koosta me enam projektijuhtimise korras Eestis riigi poolt koostatavaid planeeringuid, sest uus planeerimisseadus on vastuoluline ja kaotas mitmed senised demokraatliku planeerimise põhimõtted. Pakume hetkel vaid lühiajalisi konsultatsioone tunnihinna alusel ja oleme valmis koostama planeeringute aluseks olevaid visioone.Foto: Kristine Tihanova. Kaur Lass pidamas ettekannet Riias Rail Baltica transpordikoridori arenguvõimalusi käsitleval rahvusvahelisel konverentsil 24.03.2011.

Meie planeerimisekspert ja ettevõtluskonsultant Kaur Lass omab lisaks kogemusi ka suuremate regioonide planeeringute koostamisest (näiteks on kokkupuuted VASAB koostööprojektiga juba enam kui 20 aasta pikkused, ta on juhtinud mitmeid rahvusvahelisi workshope). Rahvusvahelisel tasandil oleme valmis nõustama erinevaid planeerimisalaseid koostööprojekte ja tutvustama meie riigi edukat demokraatliku planeerimiskogemust aastatel 1995-2015, mil Eestis kehtis läbinisti demokraatlik kaasav planeerimine (täna on kaasav planeerimine asendanud teavitava planeerimisega).

Kaur Lass on osalenud ka mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel (sh teaduskonverentsid) ja koolitustel (suurimal koolitusel Lätis oli kohal üle 200 osaleja) ettekannetega planeeringute teemadel ning juhtinud enam kui 150 osalejaga üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ avakonverentsi „Eesti 2030+ Milline on meie ruumilise arengu visioon?“.

Kaur Lass juhatamas üleriigilise planeeringu koostamise avakonverentsi

Foto: Siim Männik, Siseministeerium. Kaur Lass juhatamas üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ koostamise avakonverentsi KUMU-s 07.06.2010.

Kuula Kauri rääkimas visiooni olulisusest järgnevas videos: