Eesti English 

 

Koostööstrateegiate koostamine

Nõustame Teid kuidas teadlikult välja töötada mitmeid osapooli kaasavaid koostöö- ja kommunikatsioonistrateegiaid sh nõustame mitmeid osapooli (sh avalikkust) kaasavate keerukate projektide või planeeringute teadliku ja süstemaatilist juhtimist.

Meil on kogemusi ülikeerukate ja vaidlusterohkete planeeringute ja projektide elluviimisest kõikide takistuste kiuste. Kogemuse baasil teame, et enamasti pole olukord väljapääsmatu, vaid jääb puudu oskusest näha lahendusi keerukas ja stressirohkes olukorras ning mõista teiste koostööpartnerite vaatenurka.

Aitame Teil lahendusi leida vastavalt hetke oludele, kaasatud osapooltele ja Teie tulevikku suunatud eesmärkidele.