Eesti English
 

 

Kaur Lass CV


Kaur Lass CV     (pdf failina)
OÜ Head juhatuse liige Kaur Lassil on olemas planeerimisalane kõrgharidus ja piisava töökogemus planeerimisseaduse järgi planeeringute koostamiseks. Tal on ligi 25 aastane töökogemus visioonide ja planeeringute koostamisest, avalikkusega suhtlemisest ning planeeringute keskkonnamõju strateegilisest hindamisest. Enne OÜ Head asutamist töötas ta 14 aastat AS-is Pöyry Entec - esmalt planeerijana, siis juhatuse liikme ja osakonna juhatajana. Ta on õppinud planeerimist lisaks Eestile ka Rootsis Blekinge Tehnika Kõrgkoolis

Kaur Lass on osalenud üldplaneeringute ning nende keskkonnamõju hindamisel Eesti esimestest pilootprojektidest alates. Ta on koostanud detailplaneeringuid igat liiki objektidele alates üksikelamutest sadamate, naftaterminalide, tööstusalade, rannalade ja ringradadeni. Kokku on Kaur Lass osalenud ligi 450 planeeringu koostamisel (sh olnud üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ projektijuht).

Kaur Lass on avaldanud kokku ca 100 artiklit või trükist planeeringute, visioonide ja planeeringute elluviimise keskkonnamõju hindamise teemal. Lisaks on ta avaldanud arikleid intrapersonaalsete oskuste valdamise teemal koos Dr Helena Lassiga.

Kaur Lass on pidanud loenguid visioonide koostamise, planeeringute ja nende keskkonnamõju strateegilise hindamise ning avalikkuse kaasamise ja koostöö teemadel kõigis suuremates Eesti Ülikoolides ja paljudel täienduskoolitustel. Ta juhtinud mitmeid rahvusvahelisi workshope ja teinud ettekandeid rahvusvahelistel seminaridel (need on toimunud Eestis, Lätis, Kreekas, Belgias ja Rootsis). Ta on modereerinud mitmeid rahvusvahelisi konverentse.

Kaur Lass on Eesti tuntuim ja suurima töökogemusega planeerimisekspert, kellelt on erialaseid ekspertarvamusi tellinud nii riik, omavalitsused kui ka eraettevõtted (sh advokaadibürood). Ta on koostanud lisaks ka asjatundja arvamusi kohtute jaoks ja ta suudab keerukaid planeerimisteemasid edukalt selgitada ka inglise, soome ja rootsi keeles.Juhina omab Kaur Lass kogemusi projektimeeskondade loomisest ja juhtimisest, ettevõtete asutamisest ja igapäevasest juhtimisest ning ka rahvusvahelise korporatsiooni meeskonnas töötamisest. Tema AS Pöyry Entec juhatuse liikmena tegutsemise ajal oli Helsingi börsil noteeritud Pöyry PLC-s (endine Jaakko Pöyry Group) kokku üle 8500 töötaja.

Kaur Lass on tegutsenud ettevõtjana ja juhina tänaseks enam kui 20aastat ja ta juhib lisaks OÜ Head tööle ka Wellness Orbit vaimse vormi digitaalse treeningsaali tegevust.