Eesti English
Soovitame planeerimisest:

ajalehes:
"Demokraatia peab olema
planeerimise lahutamatu osa
",
Kaur Lass, "Sirp" 13.02.2015


ajakirjas:
Kaur Lass: "Ehitame üles energia-
sõltumatu Eesti", "Ehitaja" 5/2015 

 

Kasulik


Oleme kirjutanud või meist on kirjutatud mitmeid artikleid, millest võid leida endale kasulikku infot. 

Meeldivat lugemist!

Artiklid ettevõtlusest, juhtimisest ja intra-personaalsetest oskustest:

 1. "ALLAKÄIGU SPIRAAL, MIDA ETTEVÕTJAD EI TEADVUSTA", Kaur Lass, "Äripäev" 10.10.2019
 2. "VAIMNE VORM ON EDU VUNDAMENT", Kaur Lass, "Äripäev" 14.02.2019
 3. "MILLAL MASINAD MEIE TÖÖ ÜLE VÕTAVAD?", Helena ja Kaur Lass, Edasi.org 06.03.2018
 4. "MIS ON VAIMNE VORM & KUIDAS SEE AITAB ELUS PAREMINI HAKKAMA SAADA?", Helena Lass, Edasi.org 11.01.2018
 5. "EESTI APPLE - PEHME VARA", Kaur Lass, "Äripäev" 29.11.2017
 6. "SUURE OSA LÄBIPÕLEMISEST PÕHJUSTAB PIKAAJALINE POSITIIVNE STRESS", Helena Lass, ERR Novaator / "Terevisoon" 10.10.2017
 7. "KUIDAS ON LUGU SINU VAIMSE VORMIGA?", Helena Lass, "Äripäev" 10.10.2017
 8. "RAHATRÜKK RAISKAB MILJARDEID", Kaur Lass, "Äripäev" 20.09.2017
 9. "STATISTIKAAMET TULEB KINNI PANNA", Kaur Lass, "Äripäev" 28.07.2017
 10. "ETTEVÕTLUSE ALUS ON VÕIMEKUS LÜKATA EDASI OMAKASU", Kaur Lass, LinkedIN 17.02.2017
 11. "KUIDAS OLLA ATRAKTIIVNE TÖÖANDJA?", Kaur ja Helena Lass, "Äripäev" 08.05.2016
 12. "KUIDAS ÄRI JA EMOTSIOONID LAHUS HOIDA?", Kaur ja Helena Lass, "Äripäev" 29.04.2016
 13. "HEAOLUST TULEVIKU TÖÖKOHAL - TÖÖKOHA HEAOLU LOOVAD INTRAPERSONAALSED OSKUSED", Kaur ja Helena Lass, ajakiri "Director" 04/2016
 14. "INTRAPERSONAALSED OSKUSED AITAVAD OLLA TÖÖL TÕHUS", Kaur ja Helena Lass, "Ärileht" 30.03.2016
 15. "TEADLIKKUS: TÄHTSAIM TEGUR, MIS TEEB SIND TULEVIKUS TÖÖJÕUTURUL ASENDAMATUKS!", Helena Lass, ajakiri "Director" 04/2015
 16. "MIKS NAISED ISESEISVUST TAHAVAD JA SAMAS KARDAVAD", Helena Lass, ajakiri "Director" 02/2014
 17. "UNISTA JULGELT!", Helena Lass, ajakiri "Sensa" 01/2014
 18. "MA SAAN KÕIGEGA HAKKAMA. ALATI! (LÄBI)PÕLEMINE TÄNAPÄEVANE EPIDEEMIA!", Helena Lass, ajakiri "Director" 11/2013
 19. "5 TEGURIT, MIKS ISEGI PARIMAD INIMESED TÖÖL AEG-AJALT ÄRA VAJUVAD", Helena Lass, ajakiri "Director" 04/2013
 20. "UUS VIIS KUIDAS STRESSIGA TOIME TULLA", Helena Lass, ajakiri "Director" 01/2013
 21. "KÜSIMUSED VIIVAD TAIPAMISENI", Kaur Lass, "Äripäev" 15.10.2009
 22. "MAJANDUSLANGUSEST: ROOSAD VÕI MUSTAD PRILLID? VÕI HOOPIS ILMA PRILLIDETA?", Helena Lass, ajakiri "Toit ja Tervis" 7/2009

Intervjuud Kaur Lassiga:

 1. "R.I.P DEMOKRAATLIK PLANEERIMINE EESTIS (1995-2015)", Ain Alvela koostatud lugu planeerimisseadusest, mis sisaldab intervjuud Kaur Lassiga, "Maaleht" 06.04.2017
 2. "KAUR LASS: VALIN, MILLELE OMA AEGA KULUTAN", Lauri Leet koostatud persoonilugu Kaur Lassist ajakirjale "Ehitaja" 11/2013

Artiklid visioonidest, planeerimisest ja planeeringute keskkonnamõju hindamistest:

 1. "KAUR LASS: SEADUS VASSIJATELE", Kaur Lass, "Postimees" 11.03.2020
 2. "ÕIGUSLOOME KÕHULAHTISUS TOIDAB BÜROKRAATE JA KORRUPTANTE", Kaur Lass, "Äripäev" 12.02.2020
 3. "PÄRNU TEGUTSEB ARUSAAMATULT", Kaur Lass, "Pärnu Postimees" 14.06.2019
 4. "SALASTAMINE AVALIKUSTAMISE ASEMEL", Kaur Lass, "Pärnu Postimees" 06.06.2019
 5. "KAS PÄRNUS ÜRITATAKSE PLANEERIMIST VÄLTIDA", Kaur Lass, "Pärnu Postimees" 03.05.2019
 6. "ERIPLANEERINGUD TOODAVADKI TSELLULOOSIVABRIKUID. NENDE KOHT ON PRÜGIKASTIS", Kaur Lass, Eesti Päevaleht 02.11.2018
 7. "EESTILE ANNAB TÕELISE ISESEISVUSE ENERGIASÕLTUMATUS", Kaur Lass, Müürileht 31.01.2017
 8. "ENERGIASÕLTUMATUS TEEB PÄRISELT ISESEISVAKS", Kaur Lass, "Äripäev" 19.11.2015
 9. "JANNSENI SADAMAST FAKTIDEGA", Kaur Lass, "Pärnu Postimees" 08.07.2015
 10. "EHITAME ÜLES ENERGIASÕLTUMATU EESTI!", Kaur Lass, ajakiri "Ehitaja" 05/2015
 11. "DEMOKRAATIA PEAB OLEMA PLANEERIMISE LAHUTAMATU OSA", Kaur Lass, "Sirp" 13.02.2015
 12. "UUS PLANEERIMISSEADUS ON VASTUOLUS EUROOPA RUUMILISE PLANEERIMISE HARTAGA", Kaur Lass, "Äripäev" portaal www.ehitusuudised.ee 12.02.2015 
 13. "KAS DEMAGOOGIA VÕIDAB ÕIGUSKINDLUSE?", Kaur Lass, “Äripäev” 12.01.2015 
 14. "VIIMSI HOIAB MAGUSAT MAATÜKKI TUNNELISUUDMEKS", Mari Mets, "Äripäev" 09.10.2014
 15. "EDU ALGAB ÕIGEST ÜLESANDEPÜSTITUSEST" (artikkel pole hetkel saadaval pdf kujul), Kaur Lass, "Inseneria" 07/2014 
 16. "TAAS ON AEG SÜVENEDA KEHTIVATESSE PLANEERINGUTESSE", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika", 6/2013
 17. "EDU EELDAB SIHISEADE KOKKULEPET", Kaur Lass, "Äripäev" 25.10.2013
 18. "KUIDAS TAGADA EDU EHITISTE PLANEERIMISEL?", Kaur Lass, "Ehitaja" 10/2013
 19. "PLANEERINGUD, RUUM JA ARENGU JUHTIMINE" Kaur Lass, "Keskkonnatehnika", 6/2012
 20. "DETAILPLANEERINGU KVALITEET MÄÄRAB EDASISE LIHTSUSE" Kaur Lass, ajakiri "Ehitaja" 11/2012
 21. "UUS ÜLERIIGILINE PLANEERING MÕJUTAB KA EHITUSTEGEVUST" Kaur Lass, ajakiri "Ehitaja" 10/2012
 22. "MAAKONNAPLANEERINGUD VAJAVAD UUENDAMIST" Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika", 4/2012
 23. "EESTI EDU TAGAB ÜHTSUS JA KOHANEMISVÕIME", Kaur Lass, Äripäev 30.08.2012
 24. "PLANEERIMISE MUUDAB LIHTSAKS ARUSAADAV KORD" Kaur Lass, ajakiri "Ehitaja" 06/2012
 25. "ASUSTUSE SÄILITAMINE ON REGIONAALSE ARENGU JA ETTEVÕTLUSE ALUSTALA" Kaur Lass, "Keskkonnatehnika", 3/2012
 26. "KAS PLANEERIMISPÕHIMÕTETE TÄIELIK ÜMBERSÕNASTAMINE ON OMAVALITSUSTE JA PÄDEVATE PLANEERIJATE HUVIDES?" Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika", 3/2012
 27. "PLANEERIMISSEADUSE MUUTMISEL EI ARVESTATA PRAKTILIST KASU", Kaur Lass, "Äripäev" portaal www.ehitusuudised.ee 18.04.2012
 28. "RAIL BALTIC ON ROHKEM KUI LIHTSALT RAUDTEE", Kaur Lass, "Äripäev" erileht "Transport ja Logistika" aprill 2012
 29. "ASUSTUSE SÄILIMISE EELDUSEKS ON KOOLIDE OLEMASOLU", Kaur Lass, Eesti Päevaleht 02.03.2012
 30. "MIDA MA TAHAN JA MIDA ME TAHAME? KUIDAS SEDA SAAVUTADA?", Kaur Lass, "Äripäev" 12.09.2011
 31. "MIDA PEAB KRUNDI OSTJA TEADMA DETAILPLANEERINGUST" ja "DETAILPLANEERINGUTE MAKSUMUSEST", Kaur Lass, "Eesti Projektbüroode Liit" Aastaraamat 2011
 32. "KUHU JÕUAVAD EESTI FIRMAD 20 AASTAGA" Kaur Lass, "Äripäev" erileht "Tööstus " 16.02.2011
 33. "ÜLERIIGILISE PLANEERINGU EESTI 2030+ PÕHITEESID" Kaur Lass, Regionaalministri valitsemiseala infoleht REGI, talv 2011
 34. "EESTI 2030+ ANNAB PÄEVAPOLIITIKA ÜLESED SIHID" Kaur Lass ja Tavo Kikas, "Eesti Päevaleht", 03.03.2011 (artikkel ei ole enam kättesaadav "Eesti Päevaleht" kodulehel)
 35. "UUS ÜLERIIGILINE PLANEERING EESTI 2030+ SAAB OLLA KOKKULEPE RIIGI ARENGU SUUNAMISEKS" Kaur Lass, "Keskkonnatehnika", 8/2010
 36. "MILLINE ON EESTI AASTAKS 2030?", Eesti Ekspress 07.06.2010 (Askur Alas vahendatud artikkel üleriigilise planeeringu ruumilise arengu visioonist ja visiooni KUMU-s tutvustatud versiooni täistekst)
 37. "DETAILPLANEERINGUTE MAKSUMUSEST", Kaur Lass, "Eesti Projektbüroode Liit" Aastaraamat 2010
 38. "KEHTIVATE PLANEERINGUTE ÜLEVAATAMINE JA TOIMIVUSE TAGAMINE" Kaur Lass, "Keskkonnatehnika", 1/2010
 39. "EESTI VAJAB UUT VISIOONI", Kaur Lass, "Äripäev" 05.01.2010
 40. "MIDA PEAKS KRUNDI OSTJA TEADMA DETAILPLANEERINGUST?", Kaur Lass, ajakiri "Ehitaja" 11/2009
 41. "KVALITEETNE PLANEERING ON TEADLIKU ARENGU SUUNAMISE VAHEND", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika", 8/2009.
 42. "PLANEERIMISE EDU TAGAB SUHTLEMINE", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika", 7/2009
 43. "PLANEERINGU EDU TAGAB SOOSIV AVALIK ARVAMUS", Kaur Lass, "Äripäev" erileht "Tööstus" 13.05.2009
 44. "ÖKOKÜLA PLANEERIMINE - KUIDAS LUUA TEADLIKULT ENDALE HEAD ELUKESKKONDA", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika", 7/2008
 45. "RIIK LÄKS NATURA-ALADE MOODUSTAMISEL ÜLE PIIRI", Kaur Lass, "Äripäev" erileht "Tööstus" 05.03.2008
 46. "PLANEERIMINE TAAS LIHTSAKS", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 2/2008
 47. "ELUKESKKONNA KVALITEEDI MÄÄRAVAD PLANEERINGU KOOSTAMISES OSALEJAD", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 5/2007
 48. "TRELLID VAATEAKENDE EES", Kaur Lass, "Postimees" kultuurilisa "AK" 16.06.2007
 49. "DETAILPLANEERINGU HINDA EI MÕÕDETA VAID HEKTARIGA", Kaur Lass, ajakiri "Ehitaja" 05/2006
 50. "PLANEERINGU ELLUVIIMISE MÕJU TUNDMINE AITAB TEHA STRATEEGILISI VALIKUID", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 8/2006
 51. "AEG TEHA TEADLIKKE VALIKUID. ARENDUSTEGEVUSEST TALLINNA ÜMBRUSE ELAMUEHITUSE NÄITEL", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 5/2005
 52. "KOOSTAMISEL ON NÕMME KESKUSE DETAILPLANEERING", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 1/2005
 53. "RANNAPROMENAADID LINNARUUMIS", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 5/2004
 54. "KEHTIV DETAILPLANEERING TÕSTAB MAA HINDA", Kaur Lass kommentaar Raul Mäsak artiklile, "Äripäev" 26.05.2003
 55. "PLANEERIMISSEADUS TUGEVDAB OMAVALITSUSE ROLLI PLANEERINGUTE MENETLEMISEL", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 1/2003
 56. "KINNISVARAARENDUS EELDAB ETTENÄGELIKKUST", Kaur Lass, "Äripäev" 05.08.2002
 57. "PLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK VÕIMALDAB KAITSTA OMA ÕIGUSI", Kaur Lass, "Äripäev" 27.02.2002
 58. "PLANEERING AVAB PROJEKTI SISU", Kaur Lass, "Äripäev" 29.04.2002
 59. "PLANEERINGU HIND SÕLTUB TÖÖ ERIPÄRAST", Kaur Lass, "Äripäev" 25.03.2002 
 60. "DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE MAKSAB KINNI TELLIJA", Kaur Lass, "Äripäev" 25.02.2002
 61. "PLANEERINGUTE STRATEEGILISE KESKKONNAMÕJU HINDAMINE", Kaur Lass, ajakiri "Ehitaja" 05/2001
 62. "KIIRRAUDTEEST LÄBI PLANEERINGUPRISMA", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 1/2001
 63. "PLANEERIMINE JA EHITAMINE ON ÜHE ASJA KAKS KÜLGE", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 4/2000
 64. "PLANEERIMINE EELDAB AVALIKKUSE OSAVÕTTU", Kaur Lass, ajakiri "Keskkonnatehnika" 1/1997

Siit leiad veel tasuta lisainfot ja linke teemadel: planeerimine ja juhtimine.