Eesti English 

 

Planeeringutele keskkonnatingimuste seadmine

Hästi läbiviidud planeering on erinevaid eluvaldkondi integreeriv, avalikust kaasav ja selgelt motiveeritud. Mõistmaks enne otsustamist planeeringu elluviimisega kaasneda võivat keskkonnamõju koostatakse seaduses nõutud juhtudel keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH)

KSH eesmärk on prognoosida planeeritud tegevus(t)e elluviimisel tekkida võivat olulist mõju ja seada konkreetsed keskkonnatingimused ning leevendavaid meetmeid planeeringu elluviimiseks. Heal tasemel KSH aruanne peaks ideaalis aitama koostada planeeringule keskkonnatingimusi, kuna praktikas Eestis koostatud KSH aruanded reeglina seda ei tee tasub enne KSH aruandest planeeringusse tingimuste ümber kirjutamist kaasata ekspertabi.

Kuula Kauri rääkimas müra mõju leevendamise ja vaikuse tagamisega seotud keskkonnatingimustest: Me saame Sind aidata KSH algatamise eelses faasis. Meie KSH ekspert Kaur Lass on koostanud hulgaliselt ekspertarvamusi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise motiveerimiseks.

Meie ekspert Kaur Lassil on enam kui 20 aastane töökogemus KSH valdkonnas ja vastav erialane koolitus. Ta osales Eesti ja Soome Keskkonnaministeeriumite koostöös läbi viidud planeeringute keskkonnamõju hindamise pilootprojektis 1996-1997 a. Selleks oli Naissaare üldplaneeringu keskkonnamõju hindamine. Samuti on Kaur Lass üks väheseid Eesti praktiseerivaid eksperte, kes on õppinud planeerimist ja planeeringute keskkonnamõju hindamist kõrgkoolis. Vt täpsemalt tema CV-d siin. Lisaks on meil KSH valdkonnas olemas partnerid, kellega koos koostada keskkonnaalaseid uuringuid (kasutame siin vaid tuntud eksperte, kellega meil on endal varasem hea koostöökogemus). Siiski, lähtuvalt uue planeerimisseaduse jõustumisest alates 01.07.2015 ei koosta me enam KSH aruandeid üldplaneeringutele ja riigi poolt koostatavatele planeeringutele.