Eesti English

 

 

Avalikustamise strateegiad

Nõustame Sind ja sinu meeskonda, kuidas avalikustada teadlikult oma tegevuse eesmärke ja kujundada oma organsatsiooni või piirkonna imagot meedias. Vajadusel aitame kirjutada selle teemalisi artikleid ja leida nende avaldamiseks kohti. Eelistatult keskendume selle teenuse osas siiski valdkondadele mida tunneme - planeerimine, keskkonnaprojektid, ettevõtte juhtimine ja tegevusstrateegiad ning erinevate eesmärkide avalikustamine.

Kas Sa teadsid, et planeeringuga kavandatava tegevuse sisu muutub avalikuks kohe peale planeeringu algatamist? Planeerimisseaduse järgi peab planeeringu koostamise korraldaja teatama planeeringu algatamisest ja andma infot planeeritava maa-ala asukoha ja suuruse kohta (sealhulgas määratlema planeeritava maa-ala piiri) ning tutvustama algatatud planeeringu eesmärke ajalehes ühe kuu jooksul pärast planeeringu algatamise otsuse tegemist. Info pannakse samuti üles planeeringu korraldaja kodulehele. Detailplaneeringu puhul pannakse planeeritavale maa-alale samuti infotahvel, mis peab samuti sisaldama eeltoodud infot.

Meie kogemus näitab, et algatamisel info avalikustamine peab olema täpne ning vajadusel peab sellele juba eelnema selgitustöö kohalikus meedias (valla või linna ajaleht vms). Samuti peab ettevõte või omavalitus juba enne teate avalikustamist ise teadma, kuidas vastata meedia lisaküsimustele seoses planeeringu või selle keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Lisaks peab olema valmis strateegia, kuidas käituda kui koostatav planeering sattub meedia (ebatervesse) huviorbiiti. Seega peab Sul juba enne planeeringu algatamist olema paigas planeeringu avalikustamise strateegia, mis käsitleb muu hulgas kes ja millisel kujul ning kui palju meediaga suhtleb. Kokkulepitud peab olema ka see, kuidas Sinu meeskond käitub kui meedias üritatakse kujundada koostatavast planeeringust negatiivset kujundit jne.
Meie planeerimiseksperdil ja ettevõtluskonsultandil Kaur Lassil on vastav kogemus olemas, sest ta on planeeringu teemasid uurinud (sh õppinud planeerimist Rootsis kõrgkoolis) ja olnud planeeringu avalikustamisi koordineeriv üle 20 aasta. Ta on edukalt läbi viinud Eesti kõige keerukamaid planeeringuid (nt naftaterminalidele, ringradadele, sadamatele, Nõmme Keskusele aga ka üleriigiline planeering Eesti 2030+ jne). Kaur Lass on planeeringute avalikustamisel teemal avaldanud samuti mitmeid artikleid ja esinenud selle teemaliste ettekannetega ka rahvusvahelistel seminaridel.

Vajadusel oleme nõus Sulle pakkuma ka teadmiseid, kuidas tulla, kui Sa või sinu firma on sattunud meedia rünnakute alla. Pakume Sulle ka intrapersonaalsete oskuste koolitusi, et oskaksid end paremini juhtida. See aitab lihtsamaks teha sõnavõtud avalikkuse ees ja oma meeskonna sees. Vajadusel aitame ka meediaga suhtlemist organisatsiooni sees koordineerida.