Eesti English


 

 

Uudised

01/07/2015 00:00  Meie ärifookuseks on teadlik ettevõtlus ja ettevõtlusega seotud detailplaneeringud
Täna 01.07.2015 sai Eesti uue, varasemast oluliselt bürokraatlikuma planeerimisseaduse. Seaduse maht on eelmisest, kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseadusest ca 3 korda pikem ning regulatsioon praktikas keerukas ja vastuoluline. Uus planeerimisseadus valmis Eestis ennenägematult ulatusliku haldusliku omavoli korras, millest Kaur Lass kirjutas pikemalt ajalehes "Sirp". Ta tõi oma artiklis välja, et õigusvastaselt sündinud seadus ei saa olla õiguspärane ning demokraatia peab jätkuvalt olema planeerimise lahutamatu osa. 27 riigikogulast 101 riigikogu liikmest arvas aga tagatoa kokkulepete najal teisti ja surus uue seaduse läbi olukorras, kus enamus riigikogulasi ei olnud hääletamise hetkel saalis. 

Palusime omalt poolt uue planeerimisseaduse välja kuulutamine Eesti Vabariigi presidendil peatada. Edutult. President ei soovinud teemasse vahetult enne riigikogu valimisi süüvida ja haldusliku omavoli juhust uurida, sest see käivitanuks poliitilise skandaali. Pöördusime siis Õiguskantsleri poole. Õiguskantsler ei uurinud samuti haldusliku omavoli juhust ja seaduse menetlemisel tehtud ulatuslikke vigu ning erialaliitude arvamuste täielikku ignoreerimist. Kontrolli tulemusel teatas Õiguskantsler Ülle Madise meile oma kirjas: "Analüüsides Teie avalduses tõstatatud probleemi, ei tuvastanud ma abstraktse põhiseaduspärasuse kontrolli raames planeerimisseaduse vastuolu põhiseadusega." Tõsi kirja lõpus toodi siiski välja, et riik on tõesti rikkunud seadust (ehk sisuliselt oli halduslik omavoli) ja tõdes, et "Vastamata jätmisel, aga ka vastamisega hilinemisel ei ole adressaadiks olnud asutus käitunud kooskõlas seaduse nõuetega." Siiski uue seaduse praktikasse rakendamise tegelikke probleeme õiguskantsler ei analüüsinud ja halduslik omavoli teema käsitlemist välditi vaatamata sellele, et riik ei "käitunud kooskõlas seaduse nõuetega".

Täna 01.07.2015 jõustus Eestis veel lisaks uuele planeerimisseadusele 224 uut seadust! Neist osad mõjutavad ka planeerimist. Kui seni reguleeriti Eestis planeerimist ca 80 erineva õigusakti kaudu, siis lähiajal paisub nende arv ca 120 aktini. See on viiv bürokraatia kasvuni. Lähtuvalt sellest, et planeerija töö mahud kasvavad uue seaduse järgi oluliselt ja asjaolust, et riigihangetel valitakse töö tegijaid vähempakkumiste korras, oleme otsustanud alates tänasest loobuda riiklike planeeringute koostamisest. See on meie protest haldusliku omavoli ja professionaalsete arvamuste ignoreerimise vastu. Teame, et riik ignoreerib seda samuti nagu haldusliku omavoli, aga me ei saa tegutseda vastuollu minnes eetika, demokraatliku planeerimise põhimõtete ja oma tegevuse ärilise tasuvuse tagamise vajadusega. Seda eriti olukorras, kus riik endiselt ei tegele tõsiselt planeeringute järelevalve ja planeerijate õppe teemadega, mis on tegelikult olnud põhiprobleemiks, miks seaduste toimivust ei olnud suudetud tagada. Selle tulemusel on tavapärane alapakkumiste tegemine ja planeeringute ülimadal kvaliteet. 

Täna, 01.07.2015 on kõik Eesti omavalitsused ja planeerijad olukorras, kus nad peavad planeeringute koostamise õppimist alustama Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel juba neljas kord nullist. Jah, planeeringute sisu koostamise oskusteave jäi meile alles, kuid planeerimisprotsessi korrektsuse tagamise oskused nulliti kõigi uute algatavate planeeringute puhul tänase kesköö seisuga. Kuna see tähendab uuesti õppimist oleme teinud teadliku valiku muuta oma ettevõtte ärifookust.

Meie ettevõtte ärifookuseks on nüüdsest teadlik ettevõtlus ja ettevõtlusega seotud detailplaneeringute koostamine. Oleme spetsialiseerunud ettevõtluskonsultatsioonidele ja keerukamate ning suuremate detailplaneeringute koostamisele.

Meie koostatavate detailplaneeringute hinnatase algab orienteeruvalt 25 000 €, millele lisandub käibemaks, sest teeme oma töid korrektselt ja tasudes kõiki vajalike riiklike makse. Meie eesmärk on tagada kõigile meie koostatavatele detailplaneeringutele Eesti parim kvaliteet. Kuna tegutseme ise ettevõtjatena, siis peame tähtsaks, et meie koostatud planeeringud aitaks ettevõtjal saavutada tema eesmärke, kuid arvestaks sealjuures tasakaalustatult ka omavalitsuse huve, mida kajastavad kehtivad üldplaneeringud.

Loodame, et omavalitsused saavad neid tabanud valusast hoobist üle ja suudavad kiirelt uuendada oma ehitusmäärused ja õppida ära uue planeeringute menetlemise korra. Loodame, et ettevõtjatel jagub siiski julgust investeerida kinnisvara arendusse läheneva majanduskriisi ja kadunud õiguskindluse foonil. Loodame, et uue planeerimisseaduse absurdsus leiab peagi laia kajastamist meedias ja viib selle asendamiseni seni kehtinud seadusega või uue planeerimisseaduse loomiseni. Loodame, et ühel päeval hakkab ka järelevalve käsitlema kõiki võrdselt ja tagab selle, et kehva kvaliteediga planeeringuid Eestis ei saa enam kehtestada. Loodame ka, et me jõuame Eestis selleni, et siin saab omandada planeerija eriala ja seda ei peaks enam tegema välismaal nagu seda tegi omal kulul meie tegevjuht Kaur Lass. Loodame, et Eesti riik ei reguleeri end seadustega üle ja meie riigi areng jätkub helgemalt kui viimasel paaril aastal, kus asjatu seadusloome on hävitanud meie õiguskindlust. Panustame omalt positiivsele arengule, jagades teavet teadlikkuse kasust ettevõtjatele ja luues eeldusi kvaliteetseks ruumi kujundamiseks läbi korrektsete detailplaneeringute.

Täname Teid meie koostööpartnerid ja kliendid! Iga kriis on ju võimalus millekski uueks. 

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar